Edukacja globalna w naszej szkole w ramach zajęć Zagłębiowskiej Mediateki

W październiku naszą szkołę odwiedziła pani bibliotekarka z sosnowieckiej Mediateki i przeprowadziła zajęcia na temat edukacji globalnej w klasie 1b oraz w klasie 3a. Edukacja globalna zwraca uwagę na tak ważne aspekty życia ludzkiego jak: dostęp do wody pitnej, lasy tropikalne, sprawiedliwy handel oraz recykling.
Dzieci na zajęciach miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy właśnie na temat sprawiedliwego handlu, problemu marnowania żywności i głodu. Uczniowie wysłuchali opowiadania pt. „Gadatliwy ptak – Narina”, które zaprezentowane zostało za pomocą teatrzyku Kamishibai. Teatrzyk Kamishibai to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii. Na koniec zajęć każdy uczeń mógł sprawdzić swoją ekologiczną wiedzę wykonując kartę pracy.