Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Sosnowieckiej

15 września wolontariusze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu wraz z opiekunem szkolnego koła Caritas p. Eweliną Janus uczestniczyli w Jubileuszu 25-lecia Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w Katedrze Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Dzień ten był okazją do podziękowań członkom parafialnych zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas za służbę na rzecz potrzebujących. Wręczone zostały medale i wyróżnienia tym, którzy najwięcej angażują się w działalność dobroczynną w ramach Caritas. W gronie wyróżnionych znalazła się również nasza szkoła, za co bardzo serdecznie dziękujemy!
Wyróżnienia wręczali Ks. Biskup Grzegorz Kaszak i Ks. Tomasz Folga – dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Ks. Tomasz Folga otrzymał Złoty Medal z Caritas Polska. Uroczystości towarzyszył wspaniały występ Zespołu Mażoretek „Fantazja” z Ogrodzieńca, któremu towarzyszył burmistrz Ogrodzieńca pan Andrzej Mikulski.
Gratulujemy Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!