Koncepcja pracy

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu powinna posiadać wysoki poziom nauczania ukierunkowany na zdobywanie wiedzy, umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz właściwie kształtować osobowość ucznia.

Wizja

 • Nasza szkoła jest szkołą twórczą, która jest zdolna zmieniać samą siebie.
 • Jest miejscem, gdzie odkrywa się talenty i rozwija zainteresowania.
 • Nasza szkoła jest szkołą przyjazną i bezpieczną dla wszystkich uczniów i nauczycieli,
  daje poczucie swoistości i odrębności.
 • Nasza szkoła kształtuje poczucie odpowiedzialności za własne decyzje i postępowanie.

Misja

 • Nasza szkoła łączy poszanowanie uniwersalnych wartości i tradycji z nowoczesnością.
 • Wszystkie podejmowane działania służą podnoszeniu jakości pracy, budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku, życzliwości i zrozumienia.
 • Nasza szkoła uczy funkcjonowania w duchu poszanowania podmiotowości każdego człowieka, tolerancji, respektowania praw moralnych i zasad współżycia społecznego.

Model absolwenta

 • Chce i umie się uczyć, postrzega naukę jako wartość.
 • Porozumiewa się w języku ojczystym.
 • Porozumiewa się w językach obcych.
 • Ceni sobie zdrowie i sprawność fizyczną.
 • Posiada kompetencje matematyczne, techniczne i informatyczne.
 • Jest świadomym odbiorcą kultury.
 • Jest człowiekiem prawym, przygotowanym do godnego życia.