Kreatywne prace plastyczne – luty

W lutym klasa 2a podjęła już szóste wyzwanie w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego #kreatywnepraceplastyczne wykonując „Zimowy las” w technice kolażu.

Kolejne spotkanie młodych artystów uczestniczących w zajęciach uzdalniająacych plastycznie zaowocowało pięknymi portretami koni i wiosennych tulipanów. 

Prace wykonali: Błażej, Anna, Alona, Krysia, Eliza, Zuzia, Krzysiu, Ala J., Agata, Kalina, Ala C.