Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone corocznie 3 grudnia. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia.

W naszej szkole w ramach obchodów tego święta wszystkie klasy obejrzały film pt. „Przemowa o nękaniu w szkole”, odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone właściwej postawie i zachowaniu wobec osób z niepełnosprawnością
a klasa 3a wykonała prace plastyczne.