Podsumowanie akcji „Tak, Pomagam!”

„Akcja, Tak pomagam!” to ogólnopolska akcja prowadzona na dużą skalę, która odbywa się tuż
przed Bożym Narodzeniem i jest okazją do podzielenia się żywnością z potrzebującymi. Nauczyciele i
wolontariusze ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu w piątek i w sobotę wsparli akcję zbierając produkty o długim terminie przydatności do spożycia i łatwe w przechowywaniu. Z zebranej, podczas akcji żywności będą przygotowywane paczki dla potrzebujących, w tym także dla uchodźców z Ukrainy. Zostaną, także ugotowane świąteczne posiłki, którymi diecezjalne Caritas będą dzielić się w prowadzonych przez siebie jadłodajniach.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom (W. Garczyńska, E. Janus, K. Kras, M. Lichoń, J. Nowak,
J. Wyszyńska) i wolontariuszom, którzy przyłączyli się do akcji i dyżurowali przy koszach na żywność w
sklepie Biedronka. Dzięki Wam i Waszej pomocy możemy pokazać jak ważna jest troska o drugiego
człowieka i chęć niesienia dobra.