Podziękowanie – zakończenie akcji „Kartka dla pacjenta”

Dziękujemy w imieniu własnym oraz Fundacji Mali Wojownicy wszystkim z Was, którzy zaangażowali się
w wykonanie własnoręczne kartek świątecznych. Blisko 100 z nich trafiła do wcześniaków i ich rodziców,
którzy ze względu na stan zdrowia musieli pozostać na czas Bożego Narodzenia w szpitalu. 

Bo dobrem warto się dzielić!

Koordynatorzy akcji: p. K. Kras, p. A. Michalik