Przystępujemy do Akcji „Góra Grosza”

Nasza szkoła ponownie przystępuje do Akcji „GÓRA GROSZA”.
Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Pośrednim, ale jakże ważnym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie uczniom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działania dla dobra potrzebujących.
Celem Akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Akcja rozpoczyna się 1 listopada 2022r. i potrwa do 28 lutego 2023r.

Głównym obszarem wsparcia jest:
• pomoc dla rodzin pieczy zastępczej
• pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
• usamodzielnianie młodzieży z pieczy zastępczej
• programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
• programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
• lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
Przekazane przez Was monety to realna pomoc dla bardzo wielu dzieci.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”

Koordynatorzy akcji: p. Joanna Janus, p. Ewelina Janus, p. Joanna Wyszyńska