Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w naszej szkole 1 września według poniższego harmonogramu:

Uczniowie spotykają się przed szkołą oraz na boisku z wychowawcami i pod ich opieką przechodzą do swoich sal. Uprzejmie prosimy, aby uczniom klas młodszych oraz nowoprzyjętym towarzyszył tylko jeden dorosły opiekun.