„Stołówka z klasą”

Nasza szkoła przyjęła zaproszenie do udziału w nowym projekcie sieci Kaufland pt. „Stołówka z klasą”. To wyjątkowa szansa na wygranie w drodze konkursu dofinansowania na remont szkolnej stołówki.
Pierwszy etap Konkursu trwa do 31 grudnia 2019 r. W jego ramach specjalne Jury składające się z pracowników Organizatora i czuwające jednocześnie nad prawidłowym przebiegiem konkursu zakwalifikuje do drugiego etapu 30 najlepszych prac plastycznych przesłanych Organizatorowi.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w głosowaniu internautów, które odbędzie się w terminie od 13.02.2020r. do 13.03.2020r.

Więcej informacji na stronie http://www.stolowkazklasa.pl/