Święto Konstytucji 3 Maja

Już drugi rok z rzędu nie możemy razem z Wami uczcić uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dlatego z tej okazji przesyłamy kilka informacji. Poczujmy się tak, jakbyśmy usłyszeli te słowa podczas wspólnej akademii.

Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję. Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim. Ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono wiele ustrojowych wad m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową. Była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.