Rekrutacja

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 23 stycznia 2024 roku rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec, rozpocznie się 1 marca 2024 roku.

Adres do systemu rekrutacyjnego to: https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

Zapraszamy do zapisu dziecka do klasy pierwszej.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.
W załącznikach znajdują się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów oraz kryteria rekrutacji.

  • Zarządzenie nr 31 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2024/2025  do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.
  • Uchwała nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami  niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu

Zapraszamy do naszej szkoły!!!