Wyprawka dla uczniów klas pierwszych

20 sierpnia 2019

Wyprawka dla uczniów klas pierwszych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu na rok szkolny 2019/2010 dostępna tutaj >>wyprawka 2019<<