Tydzień Języków Obcych w Siedemnastce

W dniach od 27 do 31 marca 2023 r. zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w Tygodniu Języków Obcych. Z tej okazji w naszej szkole odbędzie się cykl zajęć z konkursami, grami i quizami z języka angielskiego i francuskiego.

Regulamin konkursów:
Nauczyciele Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu zapraszają uczniów
klas I-VIII do udziału w wybranych konkursach.

Cele konkursów:
1. Popularyzacja wiedzy o języku angielskim i francuskim.
2. Budzenie ciekawości świata i zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą frankofońską i anglojęzyczną.
3. Kształtowanie umiejętności artystycznych.
4. Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Języków Obcych