Tydzień profilaktyki dla chorób zakaźnych

W dniach od 12 do 16 września w naszej szkole odbędzie się kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca chorób zakaźnych przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W ramach akcji propagującej zdrowie i wczesną profilaktykę zorganizowane zostaną zajęcia profilaktyczne dla wszystkich oddziałów klasowych na podstawie scenariuszy MEN i GIS oraz kampania informacyjna adresowana dla uczniów i rodziców.

Będzie można obejrzeć filmy edukacyjne, spotkać się z pracownikiem ochrony zdrowia oraz wziąć udział w konkursie plastycznym ,,Jak wygląda wirus?” (szczegóły konkursu u wychowawców klas).
Celem inicjatywy jest przekazywanie całej społeczności szkolnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.