Uczymy się geografii!

Uczniowie klasy 8a w sposób bardzo aktywny przyswajali wiedzę na temat Bliskiego Wschodu.
Temat: Bliski Wschód – kultura i gospodarka. Bo lekcje wcale nie muszą być nudne!