W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

10 czerwca uczniowie klasy 4a i 4b wraz z wychowawcami zwiedzali Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, które jest największą tego typu placówką w Polsce i jedną z największych w Europie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak na przestrzeni czasu zmieniał się sprzęt gaśniczy oraz wyposażenie i warunki pracy strażaka. Dużą atrakcją były niewątpliwie samochody strażackie oraz inne urządzenia służące w gaszeniu pożaru. Uczniowie uczestniczyli także w lekcji pt. „Bezpieczny dom” z wykorzystaniem Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego. W trakcie zajęć można było dowiedzieć się m.in. jak postępować w razie pożaru, jak alarmować straż pożarną oraz jak przeprowadzić bezpieczną ewakuację.