Wieczór poezji i pieśni patriotycznej

Zapraszamy wszystkich uczniów na „Wieczór poezji i pieśni patriotycznej”, który odbędzie się w piątek 18 listopada 2022 r. od godz. 16.30 do 17.30 w sali 37. Na spotkanie należy przygotować teksty wybranych utworów o tematyce patriotycznej.

Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie po spotkaniu powinni być odebrani osobiście przez rodziców lub posiadać zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu.

Organizatorem wieczoru jest p. Dorota Burda.