Wycieczka do Chorzowa

12 maja uczniowie klas 4a, 4b, 5a i 5b pod opieką wychowawców wybrali się na wycieczkę edukacyjno-turystyczną do Chorzowa. Uczestnicy obejrzeli seans edukacyjny „Explore” w Planetarium Śląskim oraz zwiedzili Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego. W ramach lekcji muzealnej „Wielkie mozoły, nim miód zniosą pszczoły” uczniowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych pszczelarstwu, połączonych z warsztatami tworzenia świec z wosku. Na koniec odbyło się ognisko integracyjne oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.