Wycieczka do Kuźniczki Nowej

4 grudnia br. klasy 2 i 3 Sportowej Szkoły Podstawowej wzięły udział w wycieczce do Kuźniczki Nowej. Program wycieczki miał na celu omówienie tradycji Wigilijnych i zwyczajów świątecznych. Uczniowie zostali zapoznani z etapami przygotowania ciasta opłatkowego i jego wypieku. Uczestniczyli również w pokazie wyrobu świec i figurek woskowych. Każdy uczeń miał możliwość wykonania własnej świecy woskowej, którą później wykorzystał do stworzenia świątecznego stroika. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali przeszkoleni z zakresu kontaktu z koniem oraz wzięli udział w krótkiej przejażdżce.