Informacja o Laboratoriach Przyszłości w naszej szkole

Nasza szkoła bierze udział w programie #Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Jej priorytetem jest umożliwienie wszystkim szkołom podstawowym budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).

Program „Laboratoria Przyszłości” pozwoli uczniom naszej szkoły na dostęp do nowoczesnego wyposażenia pozwalającego każdemu realizować w pełni swój kreatywny potencjał, nie tylko na lekcjach w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale też w ramach innych zajęć i innych form rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu do dyspozycji uczniów zakupiono m. in.: