Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 04 do 13 kwietnia 2019 r. na
terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska
Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze
woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:
– gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,
– gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,
– powiatu kłobuckiego,
– gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,
– powiatu raciborskiego,
– gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,
– gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.
Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi
np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w
Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu
zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia
przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę,
w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie
szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że
„zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się
wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w
przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie
skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem
części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów
przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w
Europie. Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w
ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy
budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.