Konferencja Rad Rodziców

Śląski Kurator Oświaty oraz Prezes Fundacji „Rodzice Szkole” zapraszają Rady Rodziców szkół województwa śląskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 10.30 – 15.00 w Auli Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach, al. Korfantego 141.
Celem II Śląskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.
Możliwości udziału w konferencji zapewni wypełnienie do 27 listopada 2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego. Kwestionariusz zgłoszeniowy i program w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie http://www.radyrodzicow.pl/ w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców”.
Informacja o konferencji dostępna jest także na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach z przekierowaniem na stronę Fundacji „Rodzice Szkole”.