Konkurs „Chromosomniaki”

Zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-VIII do udziału w konkursie „Chromosomniaki”.

Konkurs polega na wykonaniu przestrzennej maskotki, pacynki lub kukiełki.

Celem konkursu jest:
– podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa, a także wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych,
– wzmacnianie świadomości społecznej oraz empatii na potrzeby innych,
– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej.- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, techniki,
– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
– doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej.

Informacje na temat konkursu zostały zawarte w regulaminie.

Podpisane prace należy dostarczyć Pani K. Kras lub Pani K. Staszowskiej do 27 marca.