Kreatywne Prace Plastyczne

Klasa 3a w listopadzie i grudniu wykonała kolejne zadania z Międzynarodowego Projektu Kreatywne Prace Plastyczne, tworząc plastelinowe liście i portret Św. Mikołaja w technice rysunku.