Podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało oficjalne podziękowanie za udział w tegorocznej akcji „Szkoła do hymnu”. Jest to akcja o charakterze patriotycznym, której celem jest włączenie społeczności szkolnych w obchody Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku do wspólnego śpiewania hymnu, w środę 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 przystąpiło blisko 4 mln uczniów i prawie 380 tyś. nauczycieli z całego kraju. Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 w naszej szkole hymn został odśpiewany w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.