Projekt „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Drodzy Uczniowie i Rodzice !!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
„Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!”

Termin akcji: 22-23 marca
Miejsce akcji: teren przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 17 w Sosnowcu
Koordynator na terenie szkoły: p. Monika Tylińska

Zbieramy:
komputery, drukarki, monitory, telefony, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory, kable, tusze atramentowe itp.

Nie odbieramy:
tonerów i świetlówek.

Partnerzy akcji :