Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat. Bezpieczeństwo w organizacji roku szkolnego 2021/2022.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach oraz wytyczne związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z dostępnymi poniżej materiałami:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

List Ministra Zdrowia

oraz rekomendacje dla rodziców (poniżej).