Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona”

29 września 2021

Organizatorem akcji jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Głównym celem Akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym […]