Kształcenie na odległość – Poradnik dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik na temat organizowania zdalnego nauczania. Jest on podzielony na kilka części i zawiera wskazówki dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Znajdziemy w nim fragmenty poświęcone wychowaniu przedszkolnemu oraz edukacji wczesnoszkolnej, wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych, przygotowaniu do egzaminów, wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  kształceniu zawodowemu czy kwestiom bezpiecznej pracy przy komputerze i w internecie. W ostatniej części informatora znajdują się informacje o e-narzędziach i e-materiałach, które mogą być wykorzystane w pracy zdalnej z uczniami.

Poradnik dostępny tutaj >>Poradnik dla szkół<<